item2a1a
item2a1a

Jonas Himmelstrand MentorStrategierTankesmedjan MirejaSvenska Neufeld-InstitutetThe Happy CompanyKontakta oss

item2a1a
item2a1a
item9 item6
item6a
Himmelstrand Mentor Åland • Postkontoret Geta • AX-22340 Geta • Åland (The Aland Islands), Finland • Tel: +358 457 344 5282

Himmelstrand Mentor Åland

Min logotype – Den uppåtstigande solen

Redan på mina första kursprogram i början av 1980-talet använde jag solen som logotype. Det var den positiva symbol som jag förknippade med mig själv mer än någon annan symbol. På nästan alla teckningar jag ritat som barn fanns en sol med – teckningen kändes aldrig komplett utan en sol.

Till en början såg jag solen som en bra liknelse för en positiv, livsbejakande filosofi. Solen lyser alltid även när det är moln till och med åskmoln på himlen. Solen lyser alltid, dag som natt. På samma sätt lyser alltid vår inre sol, vår livsglädje, vår kärlek till livet – även när det inte känns så. Detta var min övertygelse och jag insåg så småningom att det var precis så det var.

Senare i livet har jag kommit att se solen som en djupare symbol för en livsenergi som flödar genom allt levande. Om vi lyssnar till oss själva, följer vårt hjärta och manifesterar det vi ser inom oss, i integritet med våra djupast kända mänskliga känslor och värden, så kommer vår livsenergi att flöda inom oss och vi kommer att må gott och fortsätta växa som människor.

Det kan låta andligt eller religiöst även om jag aldrig varit religiöst organiserad eller engagerad. Men man kan se världens religioner som ett uttryck för ett universellt mänskligt fenomen – eller kanske människan som ett uttryck för ett gudomligt fenomen.

Som naturvetare i grunden inser jag att vi kanske aldrig kan få vetenskaplig visshet om huruvida det finns en högre mening med livet eller ej. Men livets erfarenheter har lärt mig att accepterandet av en kärleksfull högre makt som en trosrealitet, kan vara till stor hjälp för att hålla tillit och riktning i våra jordiska förehavanden.

Då känns solen i min logotype lika angelägen idag som när jag gjorde de första skisserna i början av 1980-talet.

Jonas Himmelstrand

sunrise

Tillbaka till startsidan.