item2a1
item2a1

Jonas Himmelstrand MentorStrategierTankesmedjan MirejaSvenska Neufeld-InstitutetThe Happy CompanyKontakta oss

item2a1
item2a1
sverige england

Himmelstrand Mentor Åland är ett kunskapsföretag grundat i Sverige med fem verksamhetsgrenar – nedan med länkar till respektive hemsidor. Våren 2012 flyttade vi till Åland, med fortsatt verksamhet i Sverige och samtidigt ännu mer global. Vi är två-språkiga, svenska och engelska. Välkommen att ta kontakt, antingen här eller via våra övriga hemsidor nedan.

alandflagga

Himmelstrand Mentor AB föddes den 30 juni 1981 när den enskilda firman Jonas Himmelstrand Konsult registrerades.

Firman erbjöd utbildningar i positivt tänkande och uppmuntran, som var populära teman inom området personlig utveckling vid den här tiden. På ledarutbildningar kallades dessa teman ofta för livs- och karriärplanering. Sådana utbildningar hade en verklig storhetstid på 1980-talet.

Ganska snabbt tillkom studiedagar på skolor och utbildningar i pedagogik och presentationsteknik. Lite senare gavs workshops för arbetslag samt ledarskapsutbildningar.

Sedan slutet av 1990-talet har fokus legat på utbildningar i pedagogik för chefer och vuxenutbildare.

Läs mer på webbsidan – www.jhmentor.se

Kunskapsbrevet Strategier grundades 1985 av fil dr John Steinberg. Jonas Himmelstrand tillkom i redaktionen 1992 och tog själv över hela utgivningen 2003.

Strategier var i sin början ett fortbildningsbrev om de nya pedagogiska metoder som introducerades på 1980-talet. Under 1990-talet vidgades perspektivet till att även omfatta ledarskap samt förändringsprocesser i organisationer.

På 2000-talet gick Strategier åter till sina rötter med fokus på personlig utveckling och pedagogik, vilket tydliggjordes genom namnbytet till Strategier för att Lära & Växa år 2002.

Strategier kommer fortfarande ut varannan vecka, 22 gånger per år såväl digitalt, online, som på papper.

Prenumerera genom webbsidan – www.strategier.se

Efter 25 år av konsultarbete i svenskt arbetsliv, samt eget familjeliv, började det bli dags för några slutsatser. Under åren 2003-2007 skrev Jonas Himmelstrand den omtalade boken «Att följa sitt hjärta - i jantelagens Sverige».

Boken öppnade en ny arena med möjligheter som 2009 manifesterades som tankesmedjan Mireja och ledde till ett omfattande internationellt engagemang med föredrag i åtta städer i sju länder på fem månader under våren 2011. En kortversion av boken i engelsk översättning är under arbete.

Hösten 2011 får tankesmedjan Mirejas en forskarstudent som kommer att göra en studie åt Mireja om balansen mellan arbete och familj i hemmafamiljer. Resultatet av studien kommer att presenteras under våren 2012.

Läs mer på Mirejas webbsida – www.mireja.se

Jonas Himmelstrand träffade den 6 maj 2007 dr Gordon Neufeld i Frankfurt. Jonas hade läst hans epokgörande bok som skulle få den svenska titeln«Våga ta plats i ditt barns liv».

Dr Neufeld formulerade i sin bok en solid och genomarbetad teori som gav starkt stöd till teserna i «Att följa sitt hjärta - i jantelagens Sverige» och grunderna i tankesmedjan Mireja.

Detta blev början på ett fruktbart samarbete där Jonas initierade det Svenska Neufeld-Institutet vilket erbjuder dr Neufelds utbud av studiedagar, kurser coh studiematerial för en svensk publik, samt arrangerar dr Neufelds Sverige-besök.

En särställning i utbudet iintar distanskurserna Intensive I & II vilka nu erbjuds i Sverige med svensk handledning av Jonas.

Läs mer på webbsidan – www.neufeldinstitutet.se

thclogo

The Happy Company grundades som ett handelsbolag 1989 av Jonas & Tamara Himmelstrand. Budskapet i namnet var dess dubbeltydighet; Vi var en positiv gemenskap och vi ville bygga friska välmående företag.

The Happy Company har blivit vår plantskola för nya projekt. Kursen Bli en Bättre Pedagog föddes där och flyttades senare över till mer ändamålsenliga Jonas Himmelstrand Mentor. Boken «Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige» föddes här och blev senare basen för tankesmedjan Mireja.

2003 gick både Jonas Himmelstrand Mentor och The Happy Company in som bifirmor i Himmelstrand Mentor AB. Just nu är The Happy Company plantskola för Tamara Himmelstrands handledning till föräldrar med barn med särskilda behov.

Läs mer på webbsidan – www.thehappycompany.se

jhksollogo180px
Himmelstrand Mentor Åland • Postkontoret Geta • AX-22340 Geta • Åland (The Aland Islands), Finland • Tel: +358 457 344 5282

Himmelstrand Mentor Åland

SNIlogo360dpi
strategierlogo jhmlogo9fw mirejalogo